Współpraca z podmiotami ochrony ppoż.

with Brak komentarzy

Działania Straży Pożarnej to nie tylko działania własne, częstokroć akcje prowadzone są we współpracy z innymi podmiotami. Najlepszym przykładem takiej współpracy jest ochrona ppoż. w lasach. Pragniemy aby powstało jedno wspólne miejsce, gdzie wszystkie podmioty, bez względu na swój rejon i przynależność administracyjną będą mogły wymieniać się wiedzą na temat swoich lokalnych zasobów i potrzeb. Wspólne plany ratownicze, informacja o siłach i środkach, wzajemne informowanie o zdarzeniach, a nawet wzajemna lokalizacja pojazdów w trakcie zdarzenia. To wszystko pozytywnie wpłynie na koordynacje akcji gaśniczych i pozwoli zwiekszyć bezpieczeństwo pożarowe w lasach.

Projekt jest w trakcie opracowania, szczegóły już wkrótce…