Korzystanie z systemu e-Remiza odbywa się w oparciu o system abonamentów rocznych za każdą jednostkę OSP.

System e-Remiza występuje w 2 wariantach:
Jesteś zdecydowany? Wypełnij formularz zamówienia
Abonament w systemie e-Remiza w wersji podstawowej obejmuje:

er-grupa

Dostęp do systemu rozliczany w cyklu rocznym. Możliwe są indywidualnie dobrane okresy rozliczeniowe. Brak ograniczeń co do ilości stanowisk i użytkowników.

er-stacjonarna

Dostęp do systemu poprzez przeglądarkę WWW. Możliwość pełnego zarządzania jednostką, baza SiS, rejestr wyjazdów, meldunki, mapa okolicy z GPS.

er-mobile

Aplikacja mobilna na platformę Android dla wszystkich członków jednostki. Podgląd mapy okolicy z pozycją własną i SiS z jednostki, możliwość odbierania alarmów z SK PSP, Tablicy Gotowości Bojowej oraz poprzez Alarmy Wzajemne. Wygodne zdjęcia z akcji, czat .

er-tgb

Moduł do odbierania powiadamiania i alarmowania ze Stanowiska Kierowania PSP wraz z interaktywną Tablicą Gotowości Bojowej dla SK PSP, Gminy, CZK. Możliwość podglądu efektów alarmowania w postaci potwierdzeń, szacowanego czasu dojazdu. Możliwość tworzenia alarmu wprost z mapy.

Abonament w systemie e-Remiza w wersji rozszerzonej obejmuje:

Funkcje wersji podstawowej oraz dodatkowo:

er-alarm-klasik

możliwość otrzymywania powiadomień o alarmie za pomocą połączenia telefonicznego. Standardowo oferujemy Pakiet dla 10 lub 20 osób, liczbę ta można poszerzać o pakiety co 10 osób. Alarmowanie odbywa się równolegle, na wszystkie telefony z dwóch numerów telefonów.

er-alarm-sms

możliwość otrzymywania powiadomień o alarmie za pomocą SMS. Wiadomość SMS zawiera informacje z Karty Zdarzenia, w tym. m.in. Rodzaj Zdarzenia, Adres, Krótki opis.

Ilość alarmowanych osób zależna jest od posiadanego pakietu:

pakiet 10 => 1x SMS pakiet 20 => 3x SMS

Rozszerzenie o kolejne pakiety „10x numerów” to każdorazowo dodatkowe 2 numery SMS, czyli:

pakiet 30 => 5x SMS
pakiet 40 => 7x SMS , itd.

er-alarm-mobil

mieszany tryb pracy aplikacji mobilnejidealny dla użytkowników smartfonów – jeżeli aplikacja mobilna jest wyłączona to system próbuje przesłać alarm i jeśli się nie uda to po 30 sekundach dzwoni połączeniem telefonicznym. Jeśli odbierzemy takie połączenie to aplikacja się uruchomi i zapyta czy włączyć internet – dzięki czemu bateria telefonu nie jest obciążona – system zadba o uruchomienie na czas alarmu.

KAŻDA nowa jednostka otrzymuje aż 2 miesiące na przetestowanie wszystkich funkcjonalności!!
Zachęcamy do rejestracji na https://e-remiza.pl/OSP.UI.SSO/rejestracja
 
Lp. Nazwa Roczny abonament brutto
1. e-Remiza dla 1 jednostki – wersja podstawowa 185,00 zł
2. e-Remiza dla 1 jednostki + „alarmowanie równoległe” Pakiet 20 oraz 3 osoby SMS 240,00 zł
3. Rozszerzenie pakietu „alarmowanie równoległe”
każde dodatkowe 10 osób telefonicznie oraz 2 osoby SMS
35,00 zł
4. Rozszerzenie pakietu o odbieranie alarmów poprzez SMS – dotyczy tylko jednostek, które są alarmowane poprzez SMS wysyłane z SK PSP. Opłata opcjonalna, zależna od sposobu realizacji alarmowania.
Szczegóły w centrum obsługi klienta.
40,00 zł KSRG

20,00 zł spoza KSRG

promocja

megapromocja

Promocja stała! Więcej = Taniej

W przypadku jednorazowego nabycia abonamentu dla wszystkich jednostek danego typu z terenu jednej gminy koszt jednostkowy wynosi brutto:
Lp. Nazwa Roczny abonament brutto
1. e-Remiza dla 1 jednostki KSRG 90,00 zł
2. e-Remiza dla 1 jednostki spoza KSRG 40,00 zł
3. e-Remiza dla 1 jednostki KSRG + alarmowanie równoległe Pakiet 20 oraz 3 osoby SMS
190,00 zł
4. e-Remiza dla 1 jednostki spoza KSRG + alarmowanie równoległe Pakiet 20 oraz 3 osoby SMS
130,00 zł
5. Rozszerzenie pakietu „alarmowanie równoległe”
Każde dodatkowe 10 osób telefonicznie oraz 2 osoby SMS
35,00 zł
6. Rozszerzenie pakietu o odbieranie alarmów poprzez SMS – dotyczy tylko jednostek, które są alarmowane poprzez SMS wysyłane z SK PSP. Opłata opcjonalna, zależna od sposobu realizacji alarmowania.
Szczegóły w centrum obsługi klienta.
40,00 zł KSRG

20,00 zł spoza KSRG

W przypadku jednorazowego nabycia abonamentu dla wszystkich jednostek danego typu z terenu powiatu koszt jednostkowy wynosi:
Lp. Nazwa Roczny abonament brutto
1. e-Remiza dla 1 jednostki KSRG 50,00 zł
2. e-Remiza dla 1 jednostki spoza KSRG 20,00 zł
3. e-Remiza dla 1 jednostki KSRG – alarmowanie równoległe Pakiet 20 oraz 3 osoby SMS 100,00 zł
4. e-Remiza dla 1 jednostki spoza KSRG – alarmowanie równoległe Pakiet 20 oraz 3 osoby SMS 70,00 zł
5. Rozszerzenie pakietu „alarmowanie równoległe”
Każde dodatkowe 10 osób telefonicznie oraz 2 osoby SMS
35,00 zł
6. Rozszerzenie pakietu o odbieranie alarmów poprzez SMS – dotyczy tylko jednostek, które są alarmowane poprzez SMS wysyłane z SK PSP. Opłata opcjonalna, zależna od sposobu realizacji alarmowania. Szczegóły w centrum obsługi klienta.
40,00 zł KSRG

20,00 zł spoza KSRG

Jeżeli jesteś zainteresowany zakupem abonamentu w systemie e-Remiza wypełnij formularz zamówienia , skontaktujemy się celem uzgodnienia szczegółów realizacji.

Niniejsze warunki oferty obowiązują od 1 stycznia 2020 do odwołania.