Prezentujemy Państwu platformę mobilną – innowacyjne narzędzie na rynku systemów wspomagających działania Ochotniczych Straży Pożarnych.

System e-Remiza bazuje na doświadczeniach zdobytych w trakcie budowy rozwiązania znanego wcześniej jako OSP-ST. Główną różnicą w stosunku do OSP-ST jest fakt, że nowy system nie jest połączony on-line z systemem powiatowym. Jednakże, cały proces budowy tego rozwiązania przeprowadzony został tak, aby w przyszłości taka integracja była możliwa. W zamian stworzyliśmy szereg nowych funkcji, które mamy zamiar rozwijać wspólnie z użytkownikami.

grafika-schemat

PLATFORMA E-REMIZA TO TRZY WSPÓŁDZIAŁAJĄCE ZE SOBĄ ROZWIĄZANIA:

 

er-stacjonarna
Stacjonarna e-Remiza »

Moduł ten dedykowany jest dla Prezesów, Naczelników oraz Dowódców w OSP

Podstawowa funkcjonalność to:

 • Pełna informacja o wszystkich strażakach oraz posiadanych samochodach i sprzęcie ratowniczym
 • Ewidencja wyszkolenia strażaków oraz rejestr aktualnych badań lekarskich
 • Nadzór nad przeglądami technicznymi pojazdów oraz sprzętu
 • Pomoc w kontroli terminów przeglądu, aktualności szkoleń, badań i egzaminów
 • Dokumentacja ze zdarzeń, w których brała udział jednostka OSP
 • Mapa cyfrowa z hydrantami, pikietażem drogowym, obszarami leśnymi, itd.
 • Rejestr zdjęć z przeprowadzonych działań ratowniczych ( wycinka drzew )
 • Prezentacja na mapie lokalizacji zdarzenia, pozycji SiS w trakcie prowadzenia działań ratowniczych
 • Dostęp do informacji z wielu możliwych lokalizacji (strażnica, działanie w terenie, praca w domu)

 

er-mobileMobilna e-Remiza »

Moduł ten dedykowany jest dla druhów w OSP posiadających smartfon lub tablet z systemem Android

Podstawowa funkcjonalność umożliwia:

 • Otrzymywanie alarmów o zdarzeniu w postaci komunikatu z lokalizacją na mapie i krótkim opisem
 • Wygodne potwierdzanie lub odrzucanie możliwości udziału w zdarzeniu,
 • Natychmiastowe raporty o ilości powiadomionych osób, z podziałem na potwierdzających udział, dowódców, kierowców
 • Samodzielne alarmowanie innych członków OSP o zaistniałych zdarzeniach
 • Prezentacja na żywo rozmieszczenia sił i środków biorących udział w akcji
 • Wygodne przesyłanie zdjęć z miejsca akcji
 • Dostęp do mapy z zaopatrzeniem wodnym, pikietażem
 • Notatki z akcji – lista osób, czasy udziału

 

er-tgbTablica Gotowości Bojowej »

Moduł ten dedykowany jest dla osób monitorujących lub nadzorujących działania OSP tj. gminy, powiaty, SKKP/SKKM PSP

Podstawowa funkcjonalność to:

 • Prezentacja listy podległych jednostek OSP (gmina, powiat)
 • Dane o ilości dostępnych pojazdów oraz strażaków
 • Informacje o ilości zaalarmowanych osób, podział na potwierdzających udział, kierowców i dowódców
 • Lokalizacja zdarzenia wraz z szacowanym czasem dojazdu na miejsce zdarzenia
 • Prezentacja na mapie informacji o działaniach i rozmieszczeniu zasobów
 • Wysłanie testów gotowości bojowej
 • Statystyka prowadzonych działań i testów gotowości bojowej
 Moduł Komendant Gminny »

Moduł dedykowany dla osób pełniących rolę komendantów Gminnych lub mających w zarządzaniu więcej niż jedną jednostkę OSP w swojej okolicy. Nie musi to być jedna osoba, może być grupa, której można przydzielić różne poziomy uprawnień, tak aby mogły bezpiecznie zarządzać danymi swoich jednostek.

Podstawowa funkcjonalność:

 • możliwość przeglądania, zmian oraz ustawienia dla wszystkich podległych jednostek(zależne od poziomu uprawnień – 3 poziomu dla różnych zakresów funkcji)
 • możliwość tworzenia alarmów do wyjazdu dla swoich jednostek
 • mapa z podglądem lokalizacji pojazdów
 • rozszerzona aplikacja mobilne e-Remiza z powiadomieniami o nowych alarmach w podległych jednostkach oraz podglądem pozycji pojazdów
 • w przygotowaniu – nowa aplikacja mobilna dla osób nie będących strażakami-ochotnikami, a potrzebujących mieć dostęp do danych z terenu gminy(wójt, burmistrz, Zarządzanie Kryzysowe)

 

 

Aplikacja na telewizor »

Moduł ten dedykowany jest do prezentacji informacji o alarmie na dużym ekranie w garażu/korytarzu OSP.

Podstawowa funkcjonalność umożliwia:

 • zadysponowany pojazd
 • rodzaj zdarzenia
 • adres
 • opcjonalny opis
 • mapę z oznaczeniem miejsca zdarzenia, odległości oraz szacowanego czasu dotarcia na miejsce
 • informacje o gotowości bojowej z bieżącym podsumowaniem ilościowym
 • wykaz poszczególnych osób, które potwierdziły udział z określeniem ich odległości od remizy OSP. (teraz będziecie wiedzieć czy warto czekać na innych kolegów)

 

 

Alarmowanie równoległe »

System e-Remiza to także nowoczesna metoda alarmowania jednostek OSP zapewniająca powiadomienie w jednym czasie wielu członków OSP, na wszystkie typy telefonów poprzez trzy kanały powiadamiania
er-alarm-mobilInternet mobilny na smartfony i tablety – informacje o rodzaju zdarzenia, lokalizacji, opisie, potwierdzenie lub odrzucenie udziału

 

er-alarm-klasikPołączenie telefoniczne – automatyczne wykonywanie połączeń telefonicznych na telefony tradycyjne. Odebranie połączenia to potwierdzenie udziału. Dzwonimy z dwóch, niezależnych numerów, od dwóch niezależnych operatorów telekomunikacyjnych. Nasze numery to 33 48-88-998 oraz 33 48-48-112

 

er-alarm-smsWiadomości SMS – tekstowa informacja o rodzaju zdarzenia, lokalizacji, opisie. Funkcja jest dostępna na wszystkie typy telefonów, także te klasyczne.

 

System e-Remiza na bieżąco rejestruje liczbę osób potwierdzających udział w zdarzeniu zależnie od rodzaju alarmowania. Informacja ta dostępna jest na żywo w ramach TGB dla SKKP, SKKM oraz osób z aplikacją mobilną.

Przentacja możliwości systemu e-Rezmia na naszym kanale YouTube:

 

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową instrukcją obsługi w postaci pliku PDF [5MB]

Regulamin świadczenia usług w systemie e-remiza znajduje się tutaj