Aplikacja WWW jest podstawowym narzędziem pracy dla osób zarządzających jednostką OSP.

Działanie aplikacji zostało dostosowane do najpopularniejszych przeglądarek, dzięki czemu nie ma konieczności zakupu żadnych dodatkowych programów. Aby rozpocząć pracę w systemie konieczna jest rejestracja wskazując konkretną jednostkę OSP. Pierwsza osoba domyślnie jest jej administratorem i może potwierdzać konta kolejnym użytkownikom. Administrator przyznaje także dostęp do strefy WWW oraz aplikacji mobilnej e-remiza.

 

Funkcje aplikacji WWW zostały podzielone na zakładki tematyczne:

 

pasek ikon app

1. Mapa – mapa powiatu, lokalizacja hydrantów, zdarzeń i pojazdów z GPS

Zakładka Mapa wyświetla mapę Polski, bazując na podkładach serwera AbakusOSM i danych z projektu OpenStreetMap.

Wejście na mapę rozpoczyna pracę wskazując pozycję jednostki OSP.

Dodatkowe opcje mapy:e-r-mapa1

 • wyszukiwanie miast, ulic i adresów
 • wyszukiwanie tras dojazdu
 • wyświetlanie warstw tematycznych , tj. hydranty, pikietaż oraz oddziały leśne
 • prezentacja pozycji zdarzenia wpisanego do zakładki „wyjazdy”
 • prezentacja pozycji GPS pojazdu lub osoby wyposażonej w aplikację mobilną e-remiza
 • prezentacja pozycji GPS pojazdu wyposażonego w Terminal-ST działający w macierzystej KP/KM PSP

 


 

2. Pojazdy i sprzęt – baza danych Sił i Środków zgromadzonych w jednostce OSP

Zakładka Pojazdy i sprzęt umożliwia pełne zarządzanie Siłami i Środkami zgromadzonymi w jednostce OSP.

Użytkownik ma możliwość:e-r-sis1

 • tworzyć, edytować oraz usuwać pozycje z pojazdami i sprzętem ratowniczym, logistycznym
 • wpisywać datę następnego przeglądu i ważności ubezpieczenia OC
 • uzupełniać szczegóły SiS w tym parametry, dane techniczne zgodne kartą EXPON
 • wpisywać informację o wycofaniu pojazdu oraz powrocie z wycofania zgodnie ze wzorem PSP

 


 

3. Strażacy – baza danych o strażakach

Zakładka Strażacy umożliwia pełne zarządzanie informacją o ochotnikach w jednostce OSP.

Użytkownik ma możliwość:e-r-strazacy1

 • tworzyć, edytować i usuwać osoby z bazy strażaków jednostki
 • dodawać i aktualizować informacje o badaniach okresowych strażaków
 • dodawać i aktualizować informacje o przeszkoleniu specjalistycznym strażaków

 


 

4. Wyjazdy – wykaz wyjazdów do zdarzeń w jednostce

Zakładka Wyjazdy umożliwia tworzenie i uzupełnianie informacji o udziale jednostki w zdarzeniach. Dotyczy to zarówno zdarzeń ratowniczych jak i wyjazdów nieratowniczych(gospodarcze, wewnętrzne).

Użytkownik ma możliwość:e-r-wyjazdy1

 • tworzyć i edytować zdarzenia wraz z danymi szczegółowymi oraz opisowymi
 • tworzyć i edytować informację o zadysponowanych SiS do zdarzenia
 • uzupełniać czasy operacyjne SIS dla zdarzenia
 • wykorzystać informacje o statusach wysłanych z aplikacji mobilnej
 • uzupełniać informację o obsadzie osobowej przy zdarzeniu
 • przygotować wniosek do wypłaty ekwiwalentu za udział w działań ratowniczych
 • utworzyć meldunek zgodny ze wzorem EWID-PSP, który można przesłać droga e-mail do macierzystego PSK

 5. Alarmy – zarządzanie alarmami z aplikacji mobilnych

Zakładka Alarmy umożliwia  wyświetlanie alarmów utworzonych w aplikacji mobilnej.

Użytkownik ma możliwość:e-r-alarm2

 • wyświetlić alarm w postaci listy
 • wskazać na mapie pozycje alarmu(osoby zgłaszającej)

 

6. Notatki – zarządzanie notatkami z aplikacji mobilnej

Zakładka Notatki umożliwia prezentację notatek tekstowych utworzony w aplikacji mobilnej.

Użytkownik ma możliwość:e-r-notatka2

 • utworzyć, zmienić lub usunąć notatki tekstowe
 • odczytać notatkę z aplikacji mobilnej

 


 

7. Galeria – podgląd zdjęć z aplikacji mobilnej

Zakładka Galeria umożliwia podgląd zdjęć wykonanych za pomocą aplikacji mobilnej e-remiza.

Użytkownik ma możliwość:e-r-zdjecie2

 • pobrania aktualnych zdjęć przypisanych do danej jednostki OSP
 • podgląd zdjęcia wykonanego za pomocą aplikacji mobilnej
 • podgląd na mapie lokalizacji , w której wykonano zdjęcie

 UWAGA! Funkcjonalność przesyłania zdjęć z aplikacji mobilnej wymaga dodatkowej autoryzacji. Prosimy o kontakt na adres serwis@abakus.net.pl

 

 

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową instrukcją obsługi w postaci pliku PDF [2.5MB]