Aplikacja mobilna e-remiza jest dedykowaną aplikacją dla systemu e-remiza rozszerzając tym samym jego możliwości.

Dostęp do aplikacji nadaje administrator jednostki OSP. Użytkownik aplikacji mobilnej może z niej korzystać według własnego uznania, przy czym zalecane jest pozostawianie jej w trybie czuwania, gdyż wtedy możliwe jest otrzymywanie powiadomień o alarmach.

 

 

Funkcje e-Remizy mobilnej:

menu MAPA:

 • podgląd mapy okolicy, w której się znajduje użytkownik (na podstawie lokalizacji android przez GPS, WiFi, 3G) – domyślnie wersja online z AbakusOSM,
  2015-07-22 08.56.07

  opcjonalnie wersja offline (wymagane 400MB miejsca na karcie SD)

 • podgląd hydrantów i innych źródeł zaopatrzenia wodnego w swojej okolicy (na bazie projektu AbakusOSM)
 • wizualizacja hydrantów, pikietażu i oddziałów leśnych (na bazie projektu AbakusOSM)
 • podgląd pozycji innych SiS (pojazdy i osoby) – osoby z aplikacją mobilną e-remiza oraz kompatybilność z terminalami statusów Terminal-ST
 • opcja zapisywania przebytej trasy do pliku GPX
 • NAWIGACJA na pozycję innej osoby – aby uruchomić nawigację Google Maps do miejsca, gdzie znajduje się inna osoba, wystarczy przytrzymać palec ok 2 sek na ikonie osoby/pojazdu na mapie.

 

menu HYDRANTY

 • skrót do opcji „podgląd hydrantów i innych źródeł zaopatrzenia wodnego w swojej okolicy” (na bazie projektu AbakusOSM)

 

2015-07-13 12.29.32

menu ALARMY

 • wysłanie alarmu do innych użytkowników systemu – należy przytrzymać przycisk WYŚLIJ ALARM przez ok 4 sek – alarm zostanie dostarczony do innych użytkowników systemu wraz z określeniem aktualnej pozycji wysyłającego
 • odbieranie alarmów z systemu i od innych użytkowników, alarm może zawierać informacji o: nadawcy (osoba, PSK) , miejsca zdarzenia, współrzędne(ikona mapy), rodzaj i opis zdarzenia2015-09-02 11.55.40
 • prezentacja danych dotyczących udziału innych osób w zdarzeniu.
  • ilość osób zaalarmowanych łącznie (obecnie jest to ilość użytkowników aplikacji mobilnej e-remiza)
  • ilość osób, które przesłały potwierdzenie udziału
  • podział na Kierowcy (ilościowo), Dowódcy + RT: (jeśli jest min. 1 osoba to jest zielone OK) – osoba z uprawnieniami dowódców + upr. do obsługi sprzętu Rat. Technicznego
   ikony Potwierdź udział  | Nie wezmę udziału  – wyświetlane przez pierwsze 5 minut po otrzymaniu alarmu
 • kliknięcie w alarm pokazuje szczegółowe podsumowanie informacji o alarmie
 • dla użytkownika „administrator”(rola konfigurowana przez WWW) możliwe jest uzyskanie informacji o szczegółowych potwierdzeniach alarmu – należy przytrzymać palcem ok 2 2015-09-02 11.09.42sek na oknie alarmu – wówczas pojawi się okno z listą zaalarmowanych osób i ich statusami.
 • Nawigacja Google Maps – jeśli jest widoczna ikona MAPY, to jej przytrzymanie przez 2 sek uruchamia nawigację i ustawia ją na prowadzenie do współrzędnych zdarzenia.

 

 

 

menu CZAT

2015-09-02 11.20.56

Umożliwia wysyłanie wiadomości do innych użytkowników aplikacji. Każdy wysłany komunikat widoczny jest natychmiast u innych. Komunikacja odbywa się na zasadzie „JA do Wszystkich”.

Jeżeli użytkownik ma wyłączoną aplikację, to po jej włączeniu system powiadomi go o nieprzeczytanych komunikatach – ikona CZATu będzie oznaczona na żółto.

Odbiorcy komunikatów widza kto jest ich nadawcą i z kiedy pochodzi wiadomość.

 

 

menu NOTATKI

 • tworzenie notatek tekstowych z akcji
 • podczas tworzenia notatki można szybko uzupełnić czasy udziału w akcji oraz udział obsady przy zdarzeniu
 • notatki można później odczytywać poprzez aplikację WWW

 

menu GPS

Ikona umożliwia łatwe włączanie różnych trybów pracy lokalizacji aplikacji – należy ją przytrzymać przez 1sek.:

2015-07-22 09.17.28

Wyłączony – lokalizacja użytkownika nie jest widoczna dla systemu, inni użytkownicy tez go nie widzą na swojej mapie

Włączony OK – lokalizacja przesyłana jest do systemu (domyślnie co 1 minutę), inni użytkownicy też widzą go na swojej mapie

Włączony słaby sygnał – mimo, że lokalizacja jest włączona, to nie jest przesyłana do systemu i innych użytkowników, gdyż słaby sygnał powoduje, że jest ona zbyt niedokładna (powyżej 100m), jesli użytkownik zmieni miejsce i sygnał się polepszy system automatycznie zacznie przesyłać jego pozycję.

Włączony  tryb czuwania – powoduje, że aplikacja przesyła regularnie, co 60 minut, pozycję własną – wymaga zaznaczenia w menu USTAWIENIA opcji „tryb monitorowania”

 

Wejście do menu GPS wyświetla aktualne dane o pozycji telefonu, możliwe są dodatkowe opcje:

TRYB CZUWANIA – powoduje, że aplikacja przesyła regularnie, co 60 minut, pozycję własną – wymaga zaznaczenia w menu USTAWIENIA opcji „tryb monitorowania”

ZNAJDŹ ADRES – odczytuje adres pod którym jest użytkownik

NAGRANE TRASY GPX – przeglądarka plikó GPX z nagranymi trasami – przytrzymanie na pliku powoduje możliwość przesłania pliku np. przez pocztę Gmail.

menu ZDJĘCIE

Screenshot_2015-07-10-17-14-35

Uruchamiany jest wbudowany aparat i użytkownik wykonuje zdjęcie, które przesyłane jest bezpośrednio do systemu e-remiza. Jeśli znana była lokalizacja GPS, to zdjęcie to będzie posiadać określenie pozycji wykonania na mapie.

Zdjęcia można przeglądać z poziomu aplikacji WWW w menu GALERIA.

UWAGA! Funkcjonalność przesyłania zdjęć z aplikacji mobilnej wymaga dodatkowej autoryzacji. Prosimy o kontakt na adres serwis@abakus.net.pl

Już wkrótce:

 • Gotowość bojowa kluczowych osób
 • Powiadomienia poprzez SMS

 

 

Aplikacja przeznaczona jest dla smartfonów i tabletów z systemem Android w wersji 4.4 i wyższej oraz iOS w wersji 10 i wyższej.

google-play

 

 

 

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową instrukcją obsługi w postaci pliku PDF [2.5MB]