Alarmowanie równoległe

with Brak komentarzy

Określanie gotowości bojowej jednostek OSP to obecnie jedno z większych wyzwań dla systemu ratowniczo-gaśniczego.

Dyżurni Stanowisk Kierowania PSP nigdy nie mają pewności, czy alarmując konkretną OSP uda się zebrać wystarczającą liczbę osób na wyjazd. Czy pojawi się kierowca, dowódca? Czy będzie osoba z przeszkoleniem do sprzętu ratownictwa technicznego? Ile czasu zajmie dojazd do zdarzenia?

Aby ułatwić i usprawnić sposób powiadamiania oraz alarmowania stworzyliśmy innowacyjny moduł, który wykorzystując możliwości systemu e-Remiza oraz zdobycze najnowszych technologii może wspomagać jednostki OSP w alarmowaniu, ale również odbieraniu potwierdzeń udziału.

er-alarm-rownl

Alarmowanie równoległe wykorzystuje trzy niezależne kanały komunikacyjne aby skutecznie dostarczyć komunikat o alarmie do telefonu strażaka-ochotnika.

 

www-alarmownanie-rownolegle-2016

er-alarm-mobilInternet mobilny + aplikacja na smartfony i tablety – aplikacja mobilna zawiera informacje o rodzaju zdarzenia, lokalizacji, opisie, potwierdzenie lub odrzucenie udziału, mapę z lokalizacją.

 

er-alarm-klasikPołączenie telefoniczne – automatyczne wykonywanie równoległych połączeń telefonicznych na telefony tradycyjne strażaków-ochotników. Odebranie połączenia to potwierdzenie udziału

 

er-alarm-sms Wiadomości SMS – tekstowa informacja na telefon komórkowy. Zawiera informację o rodzaju zdarzenia, lokalizacji, opisie. Funkcja dostępna na wszystkie typy telefonów, także te klasyczne. Obowiązuje limit ilościowy osób otrzymujących wiadomości. Treść SMS będzie zawierać te same dane co komunikat w aplikacji mobilnej, m.in. rodzaj , adres, opis zdarzenia(limit 160 znaków).

 

 

er-24h

Dzięki nowej metodzie alarmowania posiadacze smartfonów z systemem Android także uzyskują dodatkową funkcjonalność. Teraz aplikacja mobilna nie musi być cały czas uruchomiona i aktywna, po aktywacji trybu czuwania aplikację można wyłączyć, a w przypadku otrzymania połączenia z naszego numeru powiadamiania, aplikacja automatycznie włączy się i pobierze szczegóły alarmowania. Dzięki temu bateria w telefonie wystarczy na dłużej, a użytkownicy nie tracą nic z funkcji jakie oferuje aplikacja.

NOWOŚĆ!!

Odbieranie alarmów z SK PSP za pomocą SMS!

er-runningKomendy Powiatowe i Miejskie, które posiadają SWD-ST z funkcjonalnością modułu SWD-ST-SMS mogą w prosty sposób uruchamiać alarmowanie OSP również za pomocą systemu e-Remiza. W tym wariancie, po zadysponowaniu jednostki OSP, 1 wiadomość SMS zostanie wysłana na 9cio cyfrowy numer GSM naszej bramki SMS, a to z kolei powoduje utworzenie alarmu w systemie e-Remiza i przesłanie go na aplikacje mobilne, wykonanie połączenia oraz przesłanie SMS do strażaków ochotników. Dzięki temu rozwiązaniu komenda PSP nie musi mieć zainstalowanej usługi SMS4Dispatach(brak zatem komunikacji przez internet), a jednostki OSP moją dostęp do najnowocześniejszego systemu powiadamia i alarmowania.

 

 

Ważna informacja na temat alarmowania równoległego:

W systemie e-Remiza mamy na chwilę obecną trzy metody dostarczenia alarmu do użytkownika końcowego – poprzez aplikację mobilną, równoległe połączenia telefoniczne i SMS.

W zależności od rodzaju alarmu i jego źródła, system e-Remiza powiadamia użytkowników w następujący sposób:

  • ALARM z SK KM/KP – powiadomienie do aplikacji mobilnych + powiadomienie połączeniami telefonicznymi + SMSy
  • TEST GOTOWOŚCI z TGB (SK KM/KP) – tylko powiadomienie aplikacji mobilnych
  • ALARM z aplikacji mobilnej przez uprawnionego użytkownika OSP – tylko powiadomienie aplikacji mobilnych
  • TEST GOTOWOŚCI z aplikacji mobilnej przez uprawnionego użytkownika OSP – tylko powiadomienie aplikacji mobilnych

 

Przyjęliśmy takie założenie w związku z tym, że osoby do których system dzwoni połączeniem telefonicznym, poza tym że jest alarm, nie wiedzą nic więcej – zatem testy gotowości bojowej i alarmy przychodziłyby z tego samego numeru. Taki fakt powoduje, że taka osoba nie byłyby w stanie rozróżnić, czy biec do wyjazdu, czy jest to tylko test gotowości bojowej. Tak więc na dzień dzisiejszy, jak telefon dzwoni to znaczy że jest wyjazd.
Jeżeli chcą Państwo aby w Waszej jednostce alarmy z aplikacji mobilnej, testy gotowości bojowej były wykonywane także jako połączenie na telefon, to prosimy o kontakt z działem wsparcia osobę upoważnioną, na polecenie, której możemy taką funkcję uaktywnić.

 

er-grupaW ramach systemu e-Remiza możliwe jest przekazywanie alarmów do wszystkich użytkowników systemu. Bez względu na typ, model i klasę telefonu jaki posiadają. System wie ile osób udało się powiadomić, a następnie, na żywo, zbiera od nich potwierdzenia udziału z podziałem na kierowców, dowódców, ratownictwo techniczne. W przypadku alarmowania za pomocą połączenia telefonicznego należy odebrać połączenie – wówczas takie alarmowanie zostanie zaliczone jako „potwierdzam udział”, odrzucenie lub brak reakcji nie zlicza do liczby biorących udział w zdarzeniu.

 

Przedstawiamy krótki film obrazujący działanie modułu alarmowania równoległego w systemie e-Remiza: